Arctic blue polygon pattern
Flaggikon   

Finn ansatt

Ansatte med arbeidsområde Allmenn rettsvitenskap


Stornes, Mads M.

Universitetslektor, Jurist og Hovedtillitsvalgt Juristforbundet
Institutt for vernepleie
Havnegata 5, 3. etasje 311
+4777058148
Forskningsinteresser:

Menneskerettigheter

Convention on the Rights of Persons with Disabilities (CRPD)

Arbeidsrett

Samiske og urfolks rettigheter

Barnerett og barnevernsrett

Strafferett og straffeprosess