Arctic blue polygon pattern
Flaggikon   

Finn ansatt

Ansatte med arbeidsområde Rettsvitenskap


Stenhaug, Bente

Juridisk rådgiver
Seksjon for studieadministrasjon
Administrasjonsbygget B224
+4777644142

Haugli, Trude

Professor, leder av forskergruppen for barnerett
Det juridiske fakultet
TEO-H4 4.521
+4777644574
Forskningsinteresser:

Barn og unges rettsstilling

Barnevern

Barns menneskerettigheter

Perspectives on Children, Rights and Vulnerability, Anthology in progess, 2023

Children's Constitutional rights in the Nordic Countries, Nordisk komparativt prosjekt. Bok utgitt på Brill 2019.

Children's Right to Health, prosjekt Fripro fra 2020 til 2024.

Barns rett til helsehjelp

Samværsrett

Barneperspektivet i juridisk forskning
Grunnlovesbestemmelsen om barn

 


Stornes, Mads M.

Universitetslektor, Jurist og Hovedtillitsvalgt Juristforbundet
Institutt for vernepleie
Havnegata 5, 3. etasje 311
+4777058148
Forskningsinteresser:

Menneskerettigheter

Convention on the Rights of Persons with Disabilities (CRPD)

Arbeidsrett

Samiske og urfolks rettigheter

Barnerett og barnevernsrett

Strafferett og straffeprosess


Ottosson, Nathalie

Stipendiat
Felles Jurfak
Forskningsinteresser:

Foreløpig tittel på avhandlingen: "The Intersection Between European Criminal Law and International Criminal Law - A Study on how the Two Legal Fields Co-Operate to Combat Human Trafficking.".