Arctic blue polygon pattern
Flaggikon   

Finn ansatt

Ansatte med arbeidsområde Andre pedagogiske fag


Jensen, Catrine Buck

Førsteamanuensis
Sykepleie Bsc i Tromsø
Forskningsinteresser:

Tverrprofesjonell samarbeidslæring

Veiledning/praksisveiledning

Pasientdeltakelse i (tverrprofesjonell) utdanning


Merzliakova, Elena

Stipendiat i barnehagepedagogikk
Lærerut. og pedagogikk campus Alta
Alta, Btr. 1-2-3
+4778450389
Forskningsinteresser:

- Profesjonsutdanning

- Flerkulturelle forhold

- Komparativ pedagogikk

 


Watkins Perez, Andrea

Rådgiver (Læringsdesign og digital kompetanse)
Result