Arctic blue polygon pattern
Flaggikon   

Finn ansatt

Ansatte med arbeidsområde Fagdidaktikk


Holm, Petter

Instituttleder
Norges fiskerihøgskole
Forskningsinteresser:
  • Marin ressursforvaltning
  • Vitenskapsstudier og lokal kunnskap
  • Institusjoner og institusjonelle endringsprosesser

Jensen, Catrine Buck

Førsteamanuensis
Sykepleie Bsc i Tromsø
Forskningsinteresser:

Tverrprofesjonell samarbeidslæring

Veiledning/praksisveiledning

Pasientdeltakelse i (tverrprofesjonell) utdanning