Arctic blue polygon pattern
Flaggikon   

Finn ansatt

Ansatte med arbeidsområde Offentlig og privat administrasjon


Kjæmpenes, Wenche M.

Førsteamanuensis i administrasjon og organisasjonsvitenskap. Forskningsgruppeleder for KOMSA ( Kompetanse i sosialt arbeid), Koordinator for UiT samarbeid med NAV Troms og Finnmark. Fagkoordinator for Master i sosialt arbeid (2021-2023).
Institutt for barnevern og sosialt arbeid
Forskningsinteresser:

Sosialpolitikk og profesjoner; profesjonalisering,  profesjonsetikk og inter-sektorielle og tverrprofesjonelle samarbeidsmodeller.

Organisasjon og ledelse, Innovasjon, kunnskap og næringsutvikling.

NAV organisasjon

Offentlig debatt og endret rettsoppfatning med fokus på rusreformen.


Jakobsen, Renathe

Stipendiat, organisasjon og ledelse
Handelshøgskolen ved UiT i Harstad
Forskningsinteresser:

Har interesse for forskning innen organisering, strategi, styring og ledelse i kommunal sektor.  

 

Publikasjoner:

Skrev masteroppgave hos norsk senter for bygdeforskning, om tilfredshet med lokaldemokrati og tjenestetilbud

http://www.bygdeforskning.no/nyheter/ny-rapport-smaatt-er-godt-den-store-har-det-flott-og-mellomstort-kommer-til-kort

 

Har også interesse for forebyggende helsearbeid, og har et publisert bidrag i Dagens Medisin om lokale skadedata som lokomotiv i det forebyggende helsearbeidet for forebygging av ...


Mohammed, Larry Ibrahim

Stipendiat
Institutt for samfunnsvitenskap

Krane, Martin Sollund

Forsker
Senter for omsorgsforskning Nord
Forskningsinteresser:

Styring, forvaltning og reformer i offentlig sektor

Lokaldemokrati

Stedsutvikling og strategisk omdømmehåndtering i kommuner

Innovasjon i offentlig sektor, e-helse og velferdsteknologi

Samhandling mellom forvaltningsnivåer i helse- og omsorgssektoren