Arctic blue polygon pattern
Flaggikon   

Finn ansatt

Ansatte med arbeidsområde Offentlig og privat administrasjon


Kjæmpenes, Wenche M.

Førsteamanuensis i administrasjon og organisasjonsvitenskap. Forskningsgruppeleder for KOMSA ( Kompetanse i sosialt arbeid), Koordinator for UiT samarbeid med NAV Troms og Finnmark. Fagkoordinator for Master i sosialt arbeid (2021-2023).
Institutt for barnevern og sosialt arbeid
Forskningsinteresser:

Sosialpolitikk og profesjoner; profesjonalisering,  profesjonsetikk og inter-sektorielle og tverrprofesjonelle samarbeidsmodeller.

Organisasjon og ledelse, Innovasjon, kunnskap og næringsutvikling.

NAV organisasjon

Offentlig debatt og endret rettsoppfatning med fokus på rusreformen.


Fedreheim, Gunn Elin

Instituttleder Institutt for vernepleie (Førsteamanuensis i statsvitenskap)
Institutt for vernepleie
Smedgata S224
+4777058268
Forskningsinteresser:

Faglige interesser:

  • Politikkutvikling og implementering av politiske beslutninger
  • Medvirkning og deltakelse i politikkutvikling
  • Flernivåstyring
  • Samskaping i forskning

Jeg har tre hovedinteresser forskningsmessig: arbeidskinkludering av innvandrere og flyktninger, samer med funksjonshindringers deltakelse i samfunnet og natur- og miljøpolitikk (særlig forvaltning av verneområder og vann). 


Mohammed, Larry Ibrahim

Stipendiat
Institutt for samfunnsvitenskap

Krane, Martin Sollund

Forsker
Senter for omsorgsforskning Nord
Forskningsinteresser:

Styring, forvaltning og reformer i offentlig sektor, herunder samhandling mellom forvaltningsnivåer

Prioriteringer i, og organisering av, kommunale helse- og omsorgstjenester

Minoriteters rettigheter og minoriteters møter med helse- og omsorgstjenester

Lokaldemokrati, stedsutvikling og strategisk omdømmehåndtering i kommuner

Innovasjon i offentlig sektor