Arctic blue polygon pattern
Flaggikon   

Finn ansatt

Ansatte med arbeidsområde Offentlig og privat administrasjon


Kjæmpenes, Wenche M.

Førsteamanuensis i administrasjon og organisasjonsvitenskap. Forskningsgruppeleder for KOMSA ( Kompetanse i sosialt arbeid), Koordinator for UiT samarbeid med NAV Troms og Finnmark. Fagkoordinator for Master i sosialt arbeid (2021-2023).
Institutt for barnevern og sosialt arbeid
Forskningsinteresser:

Sosialpolitikk og profesjoner; profesjonalisering,  profesjonsetikk og inter-sektorielle og tverrprofesjonelle samarbeidsmodeller.

Organisasjon og ledelse, Innovasjon, kunnskap og næringsutvikling.

NAV organisasjon

Offentlig debatt og endret rettsoppfatning med fokus på rusreformen.


Mohammed, Larry Ibrahim

Stipendiat
Institutt for samfunnsvitenskap

Krane, Martin Sollund

Forsker
Senter for omsorgsforskning Nord
Forskningsinteresser:

Styring, forvaltning og reformer i offentlig sektor

Lokaldemokrati

Stedsutvikling og strategisk omdømmehåndtering i kommuner

Innovasjon i offentlig sektor, e-helse og velferdsteknologi

Samhandling mellom forvaltningsnivåer i helse- og omsorgssektoren