Arctic blue polygon pattern
Flaggikon   

Finn ansatt

Ansatte med arbeidsområde Statsvitenskap og organisasjonsteori


Bårnes, Vibeke

Fagansvarlig for sosiologi, sosialantropologi og religion
Kultur- og samfunnsfagbiblioteket

Kjæmpenes, Wenche Margrethe

Førsteamanuensis i administrasjon og organisasjonsvitenskap. Forskningsgruppeleder for KOMSA ( Kompetanse i sosialt arbeid), Koordinator for UiT samarbeid med NAV Troms og Finnmark. Fagkoordinator for Master i sosialt arbeid (2021-2023).
Institutt for barnevern og sosialt arbeid
Forskningsinteresser:

Sosialpolitikk og profesjoner; profesjonalisering,  profesjonsetikk og inter-sektorielle og tverrprofesjonelle samarbeidsmodeller.

Organisasjon og ledelse, Innovasjon, kunnskap og næringsutvikling.

NAV organisasjon

Offentlig debatt og endret rettsoppfatning med fokus på rusreformen.


Fedreheim, Gunn Elin

Førsteamanuensis
Institutt for vernepleie
Smedgata S224
+4777058268
Forskningsinteresser:

Faglige interesser:

  • Politikkutvikling og implementering av politiske beslutninger
  • Medvirkning og deltakelse i politikkutvikling
  • Flernivåstyring

Jeg har tre hovedinteresser forskningsmessig: natur- og miljøpolitikk (særlig forvaltning av verneområder og vann), arbeidskinkludering av flyktninger og migranter og samer med funksjonsnedsettelsers deltakelse i samfunnet. 


Krane, Martin Sollund

Forsker
Senter for omsorgsforskning Nord
Forskningsinteresser:

Styring, forvaltning og reformer i offentlig sektor

Lokaldemokrati

Stedsutvikling og strategisk omdømmehåndtering i kommuner

Innovasjon i offentlig sektor, e-helse og velferdsteknologi

Samhandling mellom forvaltningsnivåer i helse- og omsorgssektoren