Arctic blue polygon pattern
Flaggikon   

Finn ansatt

Ansatte med arbeidsområde Statsvitenskap og organisasjonsteori


Bårnes, Vibeke

Fagansvarlig for sosiologi, sosialantropologi og religion
Kultur- og samfunnsfagbiblioteket

Kjæmpenes, Wenche M.

Førsteamanuensis i administrasjon og organisasjonsvitenskap. Forskningsgruppeleder for KOMSA ( Kompetanse i sosialt arbeid), Koordinator for UiT samarbeid med NAV Troms og Finnmark. Fagkoordinator for Master i sosialt arbeid (2021-2023).
Institutt for barnevern og sosialt arbeid
Forskningsinteresser:

Sosialpolitikk og profesjoner; profesjonalisering,  profesjonsetikk og inter-sektorielle og tverrprofesjonelle samarbeidsmodeller.

Organisasjon og ledelse, Innovasjon, kunnskap og næringsutvikling.

NAV organisasjon

Offentlig debatt og endret rettsoppfatning med fokus på rusreformen.


Fedreheim, Gunn Elin

Postdoktor
Barentsinstituttet
Campus Harstad
+4777058268
Forskningsinteresser:

Faglige interesser:

  • Politikkutvikling og implementering av politiske beslutninger
  • Medvirkning og deltakelse i politikkutvikling
  • Flernivåstyring


Empirisk er jeg interessert i naturressursforvaltning, og da særlig bruk og forvaltning av verneområder og vannressurser. Jeg er studert hvordan ulike befolkningsgrupper deltar i samfunnet og i politikkutformingen: personer med funksjonsnedsettelser, personer med samisk bakgrunn, personer med bruksinteresser i verneområder med mer.


Jakobsen, Renathe

Stipendiat, organisasjon og ledelse
Handelshøgskolen ved UiT i Harstad
Forskningsinteresser:

Har interesse for forskning innen organisering, strategi, styring og ledelse i kommunal sektor.  

 

Publikasjoner:

Skrev masteroppgave hos norsk senter for bygdeforskning, om tilfredshet med lokaldemokrati og tjenestetilbud

http://www.bygdeforskning.no/nyheter/ny-rapport-smaatt-er-godt-den-store-har-det-flott-og-mellomstort-kommer-til-kort

 

Har også interesse for forebyggende helsearbeid, og har et publisert bidrag i Dagens Medisin om lokale skadedata som lokomotiv i det forebyggende helsearbeidet for forebygging av ...


Krane, Martin Sollund

Forsker
Senter for omsorgsforskning Nord
Forskningsinteresser:

Styring, forvaltning og reformer i offentlig sektor

Lokaldemokrati

Stedsutvikling og strategisk omdømmehåndtering i kommuner

Innovasjon i offentlig sektor, e-helse og velferdsteknologi

Samhandling mellom forvaltningsnivåer i helse- og omsorgssektoren