Arctic blue polygon pattern
Flaggikon   

Finn ansatt

Ansatte med arbeidsområde Sosiologi


Stein, Barbara

Førsteamanuensis
Institutt for vernepleie
HARSTAD S225A
+4777058347
Forskningsinteresser:

Migrasjon, integrering, frivillighet, kjønn


Adrian, Stine Willum

Førsteamanuensis i sundhedssociologi, velfærd og kvalitative metoder
Institutt for samfunnsvitenskap
D 1036
+4777620845

Bårnes, Vibeke

Fagansvarlig for sosiologi, sosialantropologi og religion
Kultur- og samfunnsfagbiblioteket

Fedreheim, Gunn Elin

Førsteamanuensis
Institutt for vernepleie
Smedgata S224
+4777058268
Forskningsinteresser:

Faglige interesser:

  • Politikkutvikling og implementering av politiske beslutninger
  • Medvirkning og deltakelse i politikkutvikling
  • Flernivåstyring

Jeg har tre hovedinteresser forskningsmessig: natur- og miljøpolitikk (særlig forvaltning av verneområder og vann), arbeidskinkludering av flyktninger og migranter og samer med funksjonsnedsettelsers deltakelse i samfunnet. 


Lian, Olaug S.

Professor
Medical Humanities, forskningsgruppe
Forskningsinteresser:

Clinical interaction in context: a narrative exploration of 212 naturally occurring GP consultations.

Clinical interaction in context is a research project dealing with the interaction between patients and doctors in clinical consultations, with a focus on patient centred care and shared decision-making. Through various sub-studies, we explore the moment-to-moment unfolding of naturally occurring clinical consultations between patients and general practitioners (GPs). Although our empirical exploration focuses on in situ consultations betwee...


Kjæmpenes, Wenche M.

Førsteamanuensis i administrasjon og organisasjonsvitenskap. Forskningsgruppeleder for KOMSA ( Kompetanse i sosialt arbeid), Koordinator for UiT samarbeid med NAV Troms og Finnmark. Fagkoordinator for Master i sosialt arbeid (2021-2023).
Institutt for barnevern og sosialt arbeid
Forskningsinteresser:

Sosialpolitikk og profesjoner; profesjonalisering,  profesjonsetikk og inter-sektorielle og tverrprofesjonelle samarbeidsmodeller.

Organisasjon og ledelse, Innovasjon, kunnskap og næringsutvikling.

NAV organisasjon

Offentlig debatt og endret rettsoppfatning med fokus på rusreformen.