Arctic blue polygon pattern
Flaggikon   

Finn ansatt

Ansatte med arbeidsområde Sosiologi


Bårnes, Vibeke

Fagansvarlig for sosiologi, sosialantropologi og religion
Kultur- og samfunnsfagbiblioteket

Lian, Olaug S.

Professor
Medical Humanities, forskningsgruppe
Forskningsinteresser:

Clinical interaction in context: a narrative exploration of 212 naturally occurring GP consultations.

Clinical interaction in context is a research project dealing with the interaction between patients and doctors in clinical consultations, with a focus on patient centred care and shared decision-making. Through various sub-studies, we explore the moment-to-moment unfolding of naturally occurring clinical consultations between patients and general practitioners (GPs). Although our empirical exploration focuses on in situ consultations betwee...


Kjæmpenes, Wenche M.

Førsteamanuensis i administrasjon og organisasjonsvitenskap. Forskningsgruppeleder for KOMSA ( Kompetanse i sosialt arbeid), Koordinator for UiT samarbeid med NAV Troms og Finnmark. Fagkoordinator for Master i sosialt arbeid (2021-2023).
Institutt for barnevern og sosialt arbeid
Forskningsinteresser:

Sosialpolitikk og profesjoner; profesjonalisering,  profesjonsetikk og inter-sektorielle og tverrprofesjonelle samarbeidsmodeller.

Organisasjon og ledelse, Innovasjon, kunnskap og næringsutvikling.

NAV organisasjon

Offentlig debatt og endret rettsoppfatning med fokus på rusreformen.


Johansen, Leif Inge

Universitetslektor
Institutt for vernepleie
Campus Harstad
+4777058331

Fedreheim, Gunn Elin

Instituttleder Institutt for vernepleie (Førsteamanuensis i statsvitenskap)
Institutt for vernepleie
Smedgata S224
+4777058268
Forskningsinteresser:

Faglige interesser:

 • Politikkutvikling og implementering av politiske beslutninger
 • Medvirkning og deltakelse i politikkutvikling
 • Flernivåstyring
 • Samskaping i forskning

Jeg har tre hovedinteresser forskningsmessig: arbeidskinkludering av innvandrere og flyktninger, samer med funksjonshindringers deltakelse i samfunnet og natur- og miljøpolitikk (særlig forvaltning av verneområder og vann). 


Gjertsen, Hege

Professor
Institutt for vernepleie
Campus Harstad
+4777058318
Forskningsinteresser:

Sosial innovasjon, funksjonshemming, levekår og livskvalitet, arbeidsinkludering av personer med utviklingshemming, medforskning


Stein, Barbara

Førsteamanuensis
Institutt for vernepleie
HARSTAD S225A
+4777058347
Forskningsinteresser:

Migrasjon, integrering, frivillighet, kjønn


Foss, Andrea Berg

Stipendiat
Institutt for vernepleie
Forskningsinteresser:

Faglige interesser:

 • Funksjonshemming
 • Utviklingshemming
 • Medvirkning, deltakelse og selvbestemmelse
 • Arbeidsinkludering
 • Tverrprofesjonelt samarbeid

Pettersen, Ida Martine

Universitetslektor
Institutt for vernepleie
Forskningsinteresser:
 • Arbeidsinkludering
 • Integrering
 • NAV organisasjon
 • Flernivåstyring
 • Samhandling og samarbeid mellom ulike forvaltningsnivåer

Andreassen, Hege Kristin

Daglig leder, førsteamanuensis
Senter for omsorgsforskning Nord
Forskningsinteresser:
 • Helsesosiologi
 • Helsetjenesteforskning
 • Digitalisering og teknologi i helsetjenesten
 • Kjønnsforskning
 • Kvalitative metoder

 


Adrian, Stine Willum

Professor i sundhedssociologi, velfærd og kvalitative metoder
Institutt for samfunnsvitenskap
D 1036
+4777620845
Forskningsinteresser:

Stine Willum Adrian is a Professor in sociology of health, welfare and qualitative methods at Department of the Social Sciences at The Arctic University of Norway. Adrian is a sociologist by training and holds a PhD in feminist STS and cultural analysis. Adrian’s work has always been interdisciplinary joining ethnography of medical technologies with cultural analysis, ethics and law. Her research interests lie in questions concerning, reproductive technology, technologies of death and dying at the beginning of life, gender, intersectionality, feminist materialisms, the entanglement of...