Arctic blue polygon pattern
Flaggikon   

Finn ansatt

Ansatte med arbeidsområde Sosiologi


Bårnes, Vibeke

Fagansvarlig for sosiologi, sosialantropologi og religion
Kultur- og samfunnsfagbiblioteket

Lian, Olaug S.

Professor
Medical Humanities, forskningsgruppe
Forskningsinteresser:

Clinical interaction in context: a narrative exploration of 212 naturally occurring GP consultations.

Clinical interaction in context is a research project dealing with the interaction between patients and doctors in clinical consultations, with a focus on patient centred care and shared decision-making. Through various sub-studies, we explore the moment-to-moment unfolding of naturally occurring clinical consultations between patients and general practitioners (GPs). Although our empirical exploration focuses on in situ consultations betwee...


Kjæmpenes, Wenche M.

Førsteamanuensis i administrasjon og organisasjonsvitenskap. Forskningsgruppeleder for KOMSA ( Kompetanse i sosialt arbeid), Koordinator for UiT samarbeid med NAV Troms og Finnmark. Fagkoordinator for Master i sosialt arbeid (2021-2023).
Institutt for barnevern og sosialt arbeid
Forskningsinteresser:

Sosialpolitikk og profesjoner; profesjonalisering,  profesjonsetikk og inter-sektorielle og tverrprofesjonelle samarbeidsmodeller.

Organisasjon og ledelse, Innovasjon, kunnskap og næringsutvikling.

NAV organisasjon

Offentlig debatt og endret rettsoppfatning med fokus på rusreformen.


Fedreheim, Gunn Elin

Førsteamanuensis
Institutt for vernepleie
Smedgata S224
+4777058268
Forskningsinteresser:

Faglige interesser:

  • Politikkutvikling og implementering av politiske beslutninger
  • Medvirkning og deltakelse i politikkutvikling
  • Flernivåstyring

Jeg har tre hovedinteresser forskningsmessig: natur- og miljøpolitikk (særlig forvaltning av verneområder og vann), arbeidskinkludering av flyktninger og migranter og samer med funksjonsnedsettelsers deltakelse i samfunnet. 


Stein, Barbara

Førsteamanuensis
Institutt for vernepleie
HARSTAD S225A
+4777058347
Forskningsinteresser:

Migrasjon, integrering, frivillighet, kjønn


Adrian, Stine Willum

Førsteamanuensis i sundhedssociologi, velfærd og kvalitative metoder
Institutt for samfunnsvitenskap
D 1036
+4777620845