Arctic blue polygon pattern
Flaggikon   

Finn ansatt

Ansatte med arbeidsområde Andre helsefag


Anda, Erik Eik

Professor i global helse og epidemiologi
Institutt for samfunnsmedisin
Jobber med:
Internasjonalt samarbeid / Kurs / Mobilitet / Prosjektledelse / Undervisning / Veiledning Forskningsinteresser:

Perinatal epidemiology, registerforskning, global helse og miljøgifter


Nysted, Henning

Universitetslektor, radiografutdanningen
Radiografi Bsc

Berg, Rigmor

Professor II
Institutt for samfunnsmedisin
Forskningsinteresser:

Evidensbasert praksis, seksuell helse, kvinnelig kjønnslemlestelse, stigma relatert til seksuelle minioriteter og hiv-positive personer, forebygging av hiv, kjøp og salg av sex


Schille-Rognmo, Marthe

Universitetslektor og stipendiat IHO Narvik
Sykepleie Bsc og videreutd. i Narvik
Jobber med:
Evaluering / Undervisning / Veiledning / Innkjøp / Innkjøper Forskningsinteresser:

STS, Ungdata, Kunnskapsproduksjon, Psykometri, Mental helse ungdom


Dinesen, Tone Åshild

Universitetslektor / kullkoordinator
Institutt for vernepleie
Campus Harstad
+4777058348

Wærness, Grete

Universitetslektor / Fagansvarlig praksis
Institutt for vernepleie
Campus Harstad
+4777058372
Forskningsinteresser:
  • Oppnå profesjonell kompetanse gjennom studiet i bachelor i vernepleie - spesielt arbeid med personlig kompetanse
  • Metoden portfolio
  • Miljøterapeutisk arbeid innen psykisk helsevern
  • Praksis som læringsarena i profesjonsutdanning

Andreassen, Hege Kristin

Daglig leder, førsteamanuensis
Senter for omsorgsforskning Nord
Forskningsinteresser:
  • Helsesosiologi
  • Helsetjenesteforskning
  • Digitalisering og teknologi i helsetjenesten
  • Kjønnsforskning
  • Kvalitative metoder