Arctic blue polygon pattern
Flaggikon   

Finn ansatt

Ansatte med arbeidsområde Samfunnsfarmasi


Bø, Karl-Erik

Stipendiat ved Institutt for Farmasi
Klinisk farmasi og farmakoepidemiologi, forskningsgruppe
Forskningsinteresser:

Mitt overordnede forskningsmål er å forbedre legemiddelhåndtering i primærhelsetjenesten i Tromsø kommune. For å komme nærmere en løsning har forskningen fokusert på å kartlegge kontekstuelle forhold som kan fremme eller hindre implementering av nye tjenester i hjemmetjenesten. Identifisering av "bestemmende faktorer" (determinants) danner et utgangspunkt for å teste ut skreddersydde implementeringsstrategier.