Arctic blue polygon pattern
Flaggikon   

Finn ansatt

Ansatte med arbeidsområde Yrkesmedisin


Höper, Anje Christina

Forsker / Forskningsgruppeleder
Arbeidshelse, forskningsgruppe
Jobber med:
Prosjektledelse Forskningsinteresser:

Arbeidshelse og miljømedisin.

Forskjellige eksponeringer på arbeidsplassen (kulde, marine råvarer, nanopartikler, delkroppsvibrasjon), samt arbeidsinkludering og helsefremmende tiltak på arbeidsplassen.

Luftkvalitet og helse