Arctic blue polygon pattern
Flaggikon   

Finn ansatt

Ansatte med arbeidsområde Helsefag


Halvorsen, Peder Andreas

Professor
Allmennmedisinsk forskningsenhet AFE
Forskningsinteresser:

Medical decision making, Decision psychology, Shared decision making, Risk perception, Risk communication, Public Health, Rural medicine


Tunby, Jorunn

Førstelektor
Msc i sykepleie og videreutd. ABIKO
Forskningsinteresser:

Forskningsgruppe Helthcare Professional Practice


Nysted, Henning

Universitetslektor, radiografutdanningen
Radiografi Bsc

Rad, Amir

Stipendiat
Institutt for klinisk medisin

Foss, Andrea Berg

Stipendiat
Institutt for vernepleie
Forskningsinteresser:

Faglige interesser:

  • Funksjonshemming
  • Utviklingshemming
  • Medvirkning, deltakelse og selvbestemmelse
  • Arbeidsinkludering
  • Tverrprofesjonelt samarbeid

Melbøe, Rita

Universitetslektor
Institutt for vernepleie
Forskningsinteresser:

Sykepleiefag

Velferdsteknologi

Tverrprofesjonelt samarbeid

 

 

 

 


Jenssen, Silje Moshagen

Universitetslektor
Institutt for vernepleie
Forskningsinteresser:

Faglig interesse:

  • Organisasjonskunnskap
  • Selvbestemmelse og CRPD
  • Ledelse