Arctic blue polygon pattern
Flaggikon   

Finn ansatt

Ansatte med arbeidsområde Helsefag


Halvorsen, Peder Andreas

Professor
Allmennmedisinsk forskningsenhet AFE
Forskningsinteresser:

Medical decision making, Decision psychology, Shared decision making, Risk perception, Risk communication, Public Health, Rural medicine


Nysted, Henning

Universitetslektor, radiografutdanningen
Radiografi Bsc

Rad, Amir

Stipendiat
Institutt for klinisk medisin

Foss, Andrea Berg

Stipendiat
Institutt for vernepleie
Forskningsinteresser:

Faglige interesser:

  • Funksjonshemming
  • Utviklingshemming
  • Medvirkning, deltakelse og selvbestemmelse
  • Arbeidsinkludering
  • Tverrprofesjonelt samarbeid

Melbøe, Rita

Universitetslektor
Institutt for vernepleie
Forskningsinteresser:

Sykepleiefag

Velferdsteknologi

Tverrprofesjonelt samarbeid

 

 

 

 


Jenssen, Silje Moshagen

Universitetslektor
Institutt for vernepleie
Forskningsinteresser:

Faglig interesse:

  • Organisasjonskunnskap
  • Selvbestemmelse og CRPD
  • Ledelse