Arctic blue polygon pattern
Flaggikon   

Finn ansatt

Ansatte med arbeidsområde Klinisk medisinske fag


Halvorsen, Peder Andreas

Professor
Allmennmedisinsk forskningsenhet AFE
Forskningsinteresser:

Medical decision making, Decision psychology, Shared decision making, Risk perception, Risk communication, Public Health, Rural medicine


Wahl, Haakon

Fagansvarlig indremedisin 6.studiear Finnmarksmodellen
Institutt for klinisk medisin
Jobber med:
Undervisning

Kristensen, Elise Karoline

Forskerlinjestudent
Seksjon for forskning, utdanning og formidling Helsefak
Forskningsinteresser:
  • Milde iskemiske hjerneslag
  • Hjerneslagbehandling
  • Hjernesirkulasjon
  • Reoperasjonskrevende postoperative intrakranielle blødninger
  • Posterior fossa-kraniotomi