Arctic blue polygon pattern
Flaggikon   

Finn ansatt

Ansatte med arbeidsområde Generell patologi, patologisk anatomi


Richardsen, Elin

Professor II
Institutt for medisinsk biologi
Forskningsinteresser:

Jeg har i all hovedsak gjort forskning på molekylære biologiske markører innen prostata- og lungekreft.