Arctic blue polygon pattern
Flaggikon   

Finn ansatt

Ansatte med arbeidsområde Medisinsk immunologi


Yang, Nannan

Førsteamanuensis
Institutt for samfunnsmedisin
Jobber med:
Kvalitetssystem / Forskningsadministrasjon / Regelverk / Vakt og alarm / Molekylærbiologiske teknikker / PKR-metode / Proteinanalyse Forskningsinteresser:

Biospecimen quality, peptide and cancer


Sveinbjørnsson, Baldur

Professor
Molekylær inflammasjon forskningsgruppe (MIRG)

Richardsen, Elin

Forsker
Institutt for medisinsk biologi