Arctic blue polygon pattern
Flaggikon   

Finn ansatt

Ansatte med arbeidsområde Basale medisinske, odontologiske og veterinærmedisinske fag


Sjøttem, Eva

Professor, Instituttleder IMB
Institutt for medisinsk biologi
Forskningsinteresser:

Karakterisering av molekylære mekanismer involvert i selektivitet og regulering av den intracellulære prosessen selektiv autofagi. Autofagi er en viktig intracellulær prosess som sørger for degradering av ødelagte, skadelige, overflødige og infeksiøse komponenter. Autofagi er svært viktig for at cellen skal overleve under stressende forhold som sult, virus infeksjon eller mangel på oksygen. Dysregulering av autofagi er implisert i utvikling av forskjellige sykdommer som Alzheimer, Parkinsons og kreft.

...