Arctic blue polygon pattern
Flaggikon   

Finn ansatt

Ansatte med arbeidsområde Zoofysiologi og komparativ fysiologi


Striberny, Anja

Postdoktor
Institutt for arktisk og marin biologi

Bue, Marie Emilie

Avdelingsingeniør
Norges fiskerihøgskole
Forskningsinteresser:

Tidlig liv hos laksefisk og effekten av abiotiske faktorer på utviklingen deres.


Mobley, Kenyon

Førsteamanuensis
Norges fiskerihøgskole
Forskningsinteresser:

Forskningsinteresser

Forskningen min dekker et bredt spekter av emner innen evolusjonsbiologi og økologi med mål om å forstå det komplekse forholdet mellom atferd, økologi og den genetiske arkitekturen til organismer.

For tiden er hovedfokuset mitt på fiskemodning og reproduksjon, spesielt atlantisk laks. Mine interesser inkluderer også lokal tilpasning og økologisk artsdannelse, populasjonsgenetikk, seksuell seleksjon og seksuell konflikt, utviklingen av kvinnelige ornamenter, foreldreomsorg og alternative parringstaktikker...