Arctic blue polygon pattern
Flaggikon   

Finn ansatt

Ansatte med arbeidsområde Rom- og plasmafysikk


Theodorsen, Audun

Førsteamanuensis / Modellering av komplekse systemer
Institutt for fysikk og teknologi
Forskningsinteresser:
  • Plasmafysikk, spesielt innenfor fusjonsenergi.
  • Turbulens, transport og fluktuasjoner i komplekse, kaotiske og selv-organiserte systemer.
  • Stokastisk modellering og tidsserieanalyse.