Arctic blue polygon pattern
Flaggikon   

Finn ansatt

Ansatte med arbeidsområde Sikkerhet og sårbarhet


Hanssen, Øyvind

Førsteamanuensis Informatikk
Institutt for informatikk