Arctic blue polygon pattern
Flaggikon   

Finn ansatt

Ansatte med arbeidsområde Fiskehelse


Swain, Jaya Kumari

Førsteamanuensis
Norges fiskerihøgskole
Forskningsinteresser:

Host-pathogen interaction, Molecular Immunology, T-cell immunity, vaccinology, delivery methods


Mobley, Kenyon

Førsteamanuensis
Norges fiskerihøgskole
Forskningsinteresser:

Forskningsinteresser

Forskningen min dekker et bredt spekter av emner innen evolusjonsbiologi og økologi med mål om å forstå det komplekse forholdet mellom atferd, økologi og den genetiske arkitekturen til organismer.

For tiden er hovedfokuset mitt på fiskemodning og reproduksjon, spesielt atlantisk laks. Mine interesser inkluderer også lokal tilpasning og økologisk artsdannelse, populasjonsgenetikk, seksuell seleksjon og seksuell konflikt, utviklingen av kvinnelige ornamenter, foreldreomsorg og alternative parringstaktikker...


Alvanopoulou, Marsela

Stipendiat
Norges fiskerihøgskole
Forskningsinteresser:
  • Akvakultur 
  • Resirkuleringssystemer (RAS)
  • Fiskehelse og velferd
  • Vannkvalitet
  • Fiskens atferd