Arctic blue polygon pattern
Flaggikon   

Finn ansatt

Ansatte med arbeidsområde Naturressursforvaltning


Fedreheim, Gunn Elin

Førsteamanuensis
Institutt for vernepleie
Smedgata S224
+4777058268
Forskningsinteresser:

Faglige interesser:

  • Politikkutvikling og implementering av politiske beslutninger
  • Medvirkning og deltakelse i politikkutvikling
  • Flernivåstyring

Jeg har tre hovedinteresser forskningsmessig: natur- og miljøpolitikk (særlig forvaltning av verneområder og vann), arbeidskinkludering av flyktninger og migranter og samer med funksjonsnedsettelsers deltakelse i samfunnet. 


Wickson, Fern Elizabeth

Professor of Ocean Leadership
Norges fiskerihøgskole
Forskningsinteresser:

Sustainable and resilient food systems

Environmental governance of emerging technologies

Responsible research and innovation

Theory and practice of cross-disciplinary research