Arctic blue polygon pattern
Flaggikon   

Finn ansatt

Ansatte med arbeidsområde Naturressursforvaltning


Fedreheim, Gunn Elin

Instituttleder Institutt for vernepleie (Førsteamanuensis i statsvitenskap)
Institutt for vernepleie
Smedgata S224
+4777058268
Forskningsinteresser:

Faglige interesser:

  • Politikkutvikling og implementering av politiske beslutninger
  • Medvirkning og deltakelse i politikkutvikling
  • Flernivåstyring
  • Samskaping i forskning

Jeg har tre hovedinteresser forskningsmessig: arbeidskinkludering av innvandrere og flyktninger, samer med funksjonshindringers deltakelse i samfunnet og natur- og miljøpolitikk (særlig forvaltning av verneområder og vann). 


Wickson, Fern

Professor of Ocean Leadership
Norges fiskerihøgskole
Forskningsinteresser:

Sustainable and resilient food systems

Environmental governance of emerging technologies

Responsible research and innovation

Theory and practice of cross-disciplinary research