Arctic blue polygon pattern
Flaggikon   

Finn ansatt

Ansatte med arbeidsområde Filosofi


Elstad, Ingunn

Professor
Institutt for helse- og omsorgsfag
Forskningsinteresser:

Filosofi (vitskapsteori, naturfilosofi, fenomenologi)

Sjukepleiefag

Historie

 


Stokke, Øyvind

Førsteamanuensis
Institutt for filosofi og førstesemesterstudier

Solberg, Mariann

Professor
Institutt for lærerutdanning og pedagogikk
Forskningsinteresser:

Pedagogisk filosofi, vitenskapsteori, universitetspedagogikk, epistemologi, filosofisk naturalisme. Min forskning har de senere årene særlig vært fokusert om kunnskap og danning.