Arctic blue polygon pattern
Flaggikon   

Finn ansatt

Ansatte med arbeidsområde Religionsvitenskap, religionshistorie


Bårnes, Vibeke

Fagansvarlig for sosiologi, sosialantropologi og religion
Kultur- og samfunnsfagbiblioteket

Fonneland, Trude

Professor
Norges arktiske universitetsmuseum
Forskningsinteresser:

 - kulturvitskap

 - Religion og turisme

-  nyreligiøsitet og samtidsreligion

-  museologi

Forskargrupper:

- SAMFORSK (forskargruppe UMAK)

- Societal Dimensions of Sami Research (SoDiSámi)

- Indigenous Religion(s) (INREL)

- Creating the New North (CNN)


Woldeselassie, Zerihun

Førsteamanuensis
Senter for fredsstudier (CPS)
Jobber med:
Undervisning Forskningsinteresser:

Faglige kompetanseområder

Zerihun har utdanningsbakgrunn i filosofi, kulturstudier og sosialantropologi (fra Addis Abeba, Tromsø og Bergen). Hans primære akademiske kompetence er innen kritisk tenkning og politisk antropologi. I tillegg til utdannelsen har han undervist i emner innen vold, rettferdighet og forsoning på bachelor- og masterstudiet ved ISV (CPS) i mange år. Zerihun har en spesiell interesse for kritisk teori og epistemologi i kunnskap produksjon særlig om konflikt, vold, fred og forsoning.

Zerihuns MPhi...