Arctic blue polygon pattern
Flaggikon   

Finn ansatt

Ansatte med arbeidsområde Nordisk arkeologi


Niemi, Anja Roth

Forsker, fagleder forvaltningsarkeologi
Norges arktiske universitetsmuseum
Jobber med:
Prosjektledelse Forskningsinteresser:

Kontakter og interaksjon i forhistorien
Steinalder i nordlige Fennoskandia
Littisk teknologi
Endringer i materiell kultur og sosiale relasjoner
Gravskikk og etniske relasjoner i yngre jernalder
Utgravning og dokumentasjon