Arctic blue polygon pattern
Flaggikon   

Finn ansatt

Ansatte med arbeidsområde Sosial historie


Elstad, Ingunn

Professor emerita
Msc i sykepleie og videreutd. ABIKO
Forskningsinteresser:

Filosofi (vitskapsteori, naturfilosofi, fenomenologi)

Sjukepleiefag

Historie

 


Mankova, Petia

Førsteamanuensis i historie
Institutt for arkeologi, historie, religionsvitenskap og teologi
Forskningsinteresser:
  • russisk historie på 1900 og 2000-tallet
  • lokalhistorie og regionalhistorie  Murmansk oblast (Nordvest-Russland) 
  • urfolks og minoritetshistorie
  • visuelle kilder
  • sosialhistorie

Mine faglige interesser ligger i skjæringsfeltet mellom moderne historie, antropologiske perspektiver og visuell kultur. Gjennom en rekke forskningsprosjekter har jeg opparbeidet meg dyptgående kjennskap til Nordvest Russland, norsk-russiske relasjoner og urfolk i Arktis. Jeg var billedredaktør og redaksjonssekretær fo...


Woldeselassie, Zerihun

Førstelektor
Senter for fredsstudier (CPS)
Jobber med:
Undervisning Forskningsinteresser:

Faglige kompetanseområder

Zerihun har utdanningsbakgrunn i filosofi, kulturstudier og sosialantropologi (fra Addis Abeba, Tromsø og Bergen). Hans primære akademiske kompetence er innen kritisk tenkning og politisk antropologi. I tillegg til utdannelsen har han undervist i emner innen vold, rettferdighet og forsoning på bachelor- og masterstudiet ved ISV (CPS) i mange år. Zerihun har en spesiell interesse for kritisk teori og epistemologi i kunnskap produksjon særlig om konflikt, vold, fred og forsoning.

Zerihuns MPhi...