Arctic blue polygon pattern
Flaggikon   

Finn ansatt

Ansatte med arbeidsområde Engelsk litteratur


Hagan, Erlend

Fagansvarlig for engelsk, russisk, samisk og urfolksstudier
Kultur- og samfunnsfagbiblioteket

Mikalsen, Paula Ryggvik

Postdoktor, Arctic Auditories
Senter for kvinne- og kjønnsforskning
Forskningsinteresser:

Eventyr og folklore

Fantasy litteratur

Monster research

Monster metodologi

Gotisk litteratur

Medical humanities

Narratologi

Kjønnsforskning

Økogotikk

Feministisk metodologi