Arctic blue polygon pattern
Flaggikon   

Finn ansatt

Ansatte med arbeidsområde Engelsk litteratur


Klein, Andreas

Førstebibliotekar / Fagansvarlig for historie, arkeologi, allmenn litteraturvitenskap, engelsk og klassiske fag
Avdeling for publikumstjenester
Jobber med:
Eldre samlinger / Arkiv / Biblioteksveiledning / Bibliotek / Informasjonskompetanse / Eldre arkiv / Ph.d. / Open Access / Oria / Forskningsstøtte / Digitalisering Forskningsinteresser:

bok- og bibliotekhistorie, sjeldne bøker og spesialsamlinger, tidlig nytid, vitenskapshistorie


Mikalsen, Paula Ryggvik

Postdoktor, Arctic Auditories
Senter for kvinne- og kjønnsforskning
Forskningsinteresser:

Fantasy litteratur

Monster research

Monster metodologi

Gotisk litteratur

Medical humanities

Narratologi

Kjønnsforskning

Økogotikk

Nordisk og skandinavisk gotikk

Feministisk metodologi