Arctic blue polygon pattern
Flaggikon   

Finn ansatt

Ansatte med arbeidsområde Samisk språk


Eskonsipo, Berit Merete Nystad

Universitetslektor i samisk språkvitenskap
Institutt for språk og kultur