Arctic blue polygon pattern
Flaggikon   

Finn ansatt

Ansatte med arbeidsområde Strålevern


Foshaug, Hanne

HMS-rådgiver / sentral strålevernkoordinator
Seksjon for organisasjons- og personalutvikling NY

Moldes-Anaya, Angel Salvador

Førsteamanuensis II
Institutt for kjemi
Jobber med:
Undervisning / Strålevern / Isotoper / Kromatografi / MikroCT-skanning / MikroPET-skanning / Radioaktivitet Forskningsinteresser:

Radio- og kjernekjemi (Bruk av spesifikke radiomerkede molekyler for medisinsl avbildning ved hjelp av PET og SPECT hybrid teknikker, hovedinteresse hjerne avbildning)

C-11 og F-18 Radiokjemi

Radiometaler

Nevrofarmakologi og nevrotoksikologi

Neuroimaging (SPECT/PET/CT and PET/MR)