Arctic blue polygon pattern
Flaggikon   

Finn ansatt

Ansatte med arbeidsområde Refusjon


Estensen, Torstein Hole

Rådgiver
Lærerut. og pedagogikk campus Alta
Jobber med:
Refusjon / Veiledning

Bentz, Tore Børseth

Kontorsjef
Institutt for arkeologi, historie, religionsvitenskap og teologi

Andersen, Elisabeth

Seniorrådgiver og faggruppeleder fravær og refusjoner
Seksjon for personal og organisasjon

Heimland, Gøril

Økonomi, UBW ON, UBW Prod
Enhet for administrative tjenester BFE

Brekmo, Unn-Heidi

Rådgiver variabel lønn og reise
Seksjon for personal og organisasjon