Arctic blue polygon pattern
Flaggikon   

Finn ansatt

Ansatte med arbeidsområde Fravær


Andersen, Elisabeth

Seniorrådgiver og faggruppeleder fravær og refusjoner
Seksjon for personal og organisasjon

Skogvang, Hege

Rekruttering av ansatte
Seksjon for rekruttering
Teorifagbygget Hus 5 TEO-H4 4.561
+4777623231

Strand, Hilde

Rekruttering av vitenskapelig ansatte
Seksjon for rekruttering
Teorifagbygget Hus 4 4.559
+4777660326

Albrigtsen, Åshild

Rådgiver, personal- og økonomi
Fakultetsadministrasjonen ved Jurfak