Arctic blue polygon pattern
Flaggikon   

Finn ansatt

Ansatte med arbeidsområde Ferie


Helland, Harald Egilsrud

Faggruppeleder lønn. Nettskjema, Tidregistrering
Seksjon for lønn og personaltjenester NY

Bentz, Tore Børseth

Kontorsjef
Enhet for instituttadministrasjon

Reigstad, Lina

Rådgiver
Seksjon for organisasjons- og personalutvikling NY