Arctic blue polygon pattern
Flaggikon   

Finn ansatt

Ansatte med arbeidsområde Mikroskopi


Hestnes, Anne Grethe

Senioringeniør. Mikroskopi, molekylærbiologi, mikrobiologi
Institutt for arktisk og marin biologi
Jobber med:
Bakteriearbeid / Mikroskopi

Odei, Derrick Kwame

Overingeniør/Institutt for Arktisk og Marin Biologi/ AMSE forskningsgruppe
Institutt for arktisk og marin biologi

Altenburger, Andreas

Førsteamanuensis
Norges arktiske universitetsmuseum
Jobber med:
Mikroskopi