Arctic blue polygon pattern
Flaggikon   

Finn ansatt

Ansatte med arbeidsområde Medieovervåkning


Aarskog, Karine Nigar

Konstituert kommunikasjonssjef (til 1. september 2024), seniorrådgiver og faggruppeleder, formidling
Seksjon for kommunikasjon

Ballovarre, Kristin

Faggruppeleder studentrekruttering og marked, rådgiver
Seksjon for studentrekruttering, marked og grafiske tjenester