Arctic blue polygon pattern
Flaggikon   

Finn ansatt

Ansatte med arbeidsområde Magasin


Hansen, Monica Kristin

Leder av Faggruppe for arkiv, dokumentasjon og samlinger (arkeologi og kulturhistorie)
Norges arktiske universitetsmuseum

Kaldager, Marianne

Hovedbibliotekar
Avdeling for samlinger
Universitetsbiblioteket
+4777644402