Arctic blue polygon pattern
Flaggikon   

Finn ansatt

Ansatte med arbeidsområde Internkommunikasjon


Sojtaric, Majda

Kommunikasjonsrådgiver
Seksjon for kommunikasjon

Bersås, Sølvi

Seniorrådgiver - Informasjons- og formidlingsansvarlig
Seksjon for rådgivning og forvaltning

Kjærvik, Inger-Heidi Brindley

Marked- og informasjonskonsulent
Fellesadministrasjonen
Jobber med:
Internkommunikasjon

Nordmo, Lars

Seniorrådgiver, webutvikler og faggruppeleder for fellestjenesten Kanalforvaltning
Seksjon for kommunikasjon

Kotavuopio, Elsa

Informasjonskonsulent
Seksjon for forskning, utdanning og formidling Helsefak

Seuthe, Lena

Vitenskapelig rådgiver for Arven etter Nansen
Institutt for arktisk og marin biologi