Arctic blue polygon pattern
Flaggikon   

Finn ansatt

Ansatte med arbeidsområde Avfall


Nordli, Evald Are

Lagerbetjent
Seksjon for fartøy og tekniske tjenester
TROMSØ BUNKERDEPOT
+4777644865
Jobber med:
Avfall / Bud og transport

Hansen, Frode

Avdelingsingeniør/faggruppeleder, campus sør
Seksjon for campusdrift

Isaksen, Laila Rigmor

Seniorrådgiver
Ledelse og stab ved BEA
DRIFTSENTRALEN 017
+4777645965
Jobber med:
Avfall