Arctic blue polygon pattern
Flaggikon   

Finn ansatt

Ansatte med arbeidsområde EndNote


Enger, Marit Bull

Fagansvarlig for kunsthistorie, landskapsarkitektur
Kultur- og samfunnsfagbiblioteket

Norvik, Catrine

Studieleder Bsc desentralisert sykepleie / Universitetslektor
Sykepleie Bsc i Tromsø
MÅLSELV NÆRINGSPARK
+4777625150

Sivertsen, Ronald

Spesialbibliotekar og daglig leder
Avdeling for samlinger
L55 - Hammerfest
+4778450618

Gaup, Sara Ellen

Universitetsbibliotekar / Fagansvarlig for samisk, kvensk og finsk, religionvitenskap og urfolksstudier
Avdeling for publikumstjenester

+4777645039