Arctic blue polygon pattern
Flaggikon   

Finn ansatt

Ansatte med arbeidsområde Juridisk rådgivning


Stavem, Gunhild

Juridisk seniorrådgiver - Faggruppeleder for faggruppe forvaltning
Seksjon for organisasjons- og personalutvikling NY

Berntsen, Erlend

seniorrådgiver
Seksjon for læringsmiljø og utdanningskvalitet

Johansen, Svetlana P.

Seniorrådgiver / jurist
Seksjon for organisasjons- og personalutvikling NY

Stock-Jørgensen, Ingvild

Juridisk seniorrådgiver - Faggruppe informasjonssikkerhet og personvern
Ledelse og stab ved ITA

Winther Fonjong, Henriette

Juridisk rådgiver ved Seksjon for forskning og innovasjon
Seksjon for forskning og innovasjon

Kjerstad, Matias Hogne

juridisk rådgiver
Seksjon for studieadministrasjon

Mengkrogen, Frank

Juridisk seniorrådgiver
Seksjon for forskning, utdanning og formidling Helsefak

Arnesen, Haakon Rognsaa

Juridisk rådgiver
Det juridiske fakultet