Samisk - Språk og litteratur - bachelor

STUDIESTED: Tromsø
Studiekatalog_klar_19_2.jpg

Samisk språk har endelig fått sin rettmessige anerkjennelse. Det betyr at arbeidslivet har et økende behov for dyktige medarbeidere som behersker språket og setter det inn i riktige sammenhenger.

Fakta

Varighet:3 År
Studiested: Tromsø
Studiepoeng:180
Gradsnavn:Bachelor i språk og litteratur
Opptakskrav:Generell studiekompetanse eller realkompetanse
Søknadsfrist:15. april.
Søknadskode:186 891
Søk studiet

Samisk er et språk som bærer med seg kunnskap om eldre tider, men det er også et språk i tiden. Nye samiske ord skapes daglig, og samisk blir i økende grad brukt innenfor stadig flere samfunnsområder: i media, på arbeidsplasser og innenfor vitenskap, kultur, teater, kunst og litteratur. Dette øker etterspørselen etter samiskkyndige! Tar du en bachelor i samisk som morsmål vil du få muligheten til å utvikle dine muntlige og skriftlige ferdigheter i samisk, samtidig som du vil få innsikt i en spennende kultur og et skjønnlitterært univers som er ukjent for mange. Gode kunnskaper i samisk er derfor verdifullt både får deg selv og det samiske samfunnet.

Samisk som morsmål gir deg en grundig innføring i nordsamisk språk og litteratur. Ved siden av at du får øvelse i å bruke samisk språk i faglige sammenhenger, lærer du også om språkets oppbygging og om dets posisjon i kulturen og samfunnet. Du lærer både om eldre og moderne samisk litteratur, og du får øvelse i å analysere litterære tekster, og å se dem i sammenheng med historiske, kulturelle og samfunnsmessige forhold. Som fordypning i faget får du gode kunnskaper i hvordan nye samiske ord etableres og har blitt etablert gjennom avledning og hvordan formene forandrer setningsoppbygningen. Dessuten får du kunnskaper om annen urfolkslitteratur. Du lærer deg også å skrive vitenskapelige tekster.

Vær oppmerksom på at samiskstudier på 1000-nivå har oppstart i vårsemesteret annethvert år. Det vil bli tilbudt studier i samisk som morsmål på 1000-nivå våren og høsten 2018, og studier på 2000-nivå våren 2019.

Bachelorprogrammet i språk og litteratur - studieretningen samisk, består av 180 studiepoeng (stp).

Studieretningen i samisk som morsmål har et fordypningskrav på 90 studiepoeng:

  • 60 stp SAM-1000-emner (obligatoriske)
  • 30 stp SAM-2000-emner(obligatoriske)


Valgfrie emner (60 stp):

Det er opp til deg hvilke emner du ønsker skal inngå som valgfrie emner, såfremt de aktuelle emnene kan tas som enkeltemner og du tilfredsstiller opptakskravene (informasjon om dette er å finne i de aktuelle emnebeskrivelsene). For studenter som ønsker å jobbe i skoleverket, anbefales det å kombinere fordypningsfaget (samisk) med en 60-stp-gruppe i et fag nummer to. 

Fag nummer to kan velges blant et av de andre undervisningsfagene som tilbys som studieretning i bachelogradsprogrammet i språk og litteratur, eller blant undervisningsfag i andre studieprogram ved universitetet. Valgfrie emner skal ikke være over 2000-nivå. Se emnekatalogen for informasjon om hvilke emner som tilbys det gjeldende semester.

Etter fullført bachelorgrad i språk og litteratur har studentene følgende læringsutbytte:

Kunnskaper:
Studentene har:

  • skaffet seg både grunnleggende kunnskaper i de sentrale delene av det faget som er valgt som fordypning, og mer spesialisert kunnskap i utvalgte deler av dette faget
  • skaffet seg enten grunnleggende kunnskaper i de sentrale delene av et fag som er valgt som fag nummer to, eller et bredere spekter av kunnskaper fra utvalgte deler av ulike fag
  • utviklet en forståelse for hvordan en må vurdere kunnskap kritisk i lys av ulike teoretiske og ideologiske perspektiv


Ferdigheter:
Studentene kan:

  • orientere seg i språk- og/eller litteraturvitenskapelig faglitteratur
  • analysere og tolke språklig og/eller litterært tekstmateriale
  • formidle sine kunnskaper om språk og/eller litteratur skriftlig og muntlig på det språket/de språkene som inngår i graden
  • utrykke seg godt skriftlig og muntlig på det/de språkene som inngår i graden og er i stand til å bruke det/de språkene for å formidle den kunnskapen de har tilegnet seg i løpet av studiet


Generell kompetanse:

Studentene kan:

  • arbeide selvstendig i yrker som krever kunnskaper i både språk, kultur og litteratur eller spesialisert kunnskaper innenfor ett av områdene

Generell studiekompetanse eller realkompetanse. Studiet i samisk er tilpasset morsmålsstudenter i samisk, og forutsetter derfor både praktiske og teoretiske forkunnskaper tilsvarende samisk som første- eller andrespråk fra den videregående skole. 

Søknadsfristen er 1. mars for søkere med realkompetanse og 15. april for søkere med generell studiekompetanse
Undervisnings-, arbeids- og evalueringsformer tar utgangspunkt i det enkelte emnets karakter og innhold. I alle emnene inngår det arbeidskrav som må bestås før du kan framstille deg til avsluttende eksamen. Dette kan for eksempel være skriftlige innleveringer og muntlige presentasjoner. Eksamensordningen varierer fra emne til emne, men eksempel på eksamensordninger er skriftlig skoleeksamen, hjemmeeksamen over én eller to uker, eller semesteroppgave.

Med oppnådd bachelorgrad i samisk språk og litteratur blir du en attraktiv arbeidssøker i samiske kommuner, samiske institusjoner, media og forlag og andre institusjoner som tilbyr tjenester til det samiske folket. Det er et stort behov for folk som har gode kunnskaper i samisk.Du vil også kunne arbeide innenfor kultur- og litteraturformidling, som oversetter, som tolk eller med oppgaver som inkluderer tekstvurdering. Kulturnæringen er omfattende, og inkluderer også reiseliv, der både den språklige og kulturelle kunnskapen er vesentlig.

Ønsker du å bli lærer på ungdomstrinnet eller i videregående skole kan du velge program for lektorutdanning 8-13. Samisk er både studieretningsfag (masterfag) i lektorutdanninga og kan tas som fag to (60 studiepoeng). En annen vei inn i læreryrket er å ta ta praktisk-pedagogisk utdanning (PPU) etter endt BA- eller MA-grad. Da må du ha 60 stp i et annet skolefag.

Etter fullført bachelorgradsprogram kan du søke opptak til en toårig mastergrad i språk eller i litteratur med studieretning i samisk.

For opptak til mastergrad kreves bachelorgrad med fordypning i samisk (80 stp) eller tilsvarende gradsutdanning. I tillegg kreves det et karaktergjennomsnitt tilsvarende C eller bedre i samiskemnene.

Delstudier i utlandet gjør deg ekstra attraktiv på arbeidsmarkedet! Utenlandsopphold gir deg bedre språkkunnskaper, nye venner, unike opplevelser og internasjonal erfaring.

Dette studiet tilrettelegger for utveksling 4. og 5. semester, og i blant UiTs mange utvekslingsavtaler anbefaler vi spesielt disse:

Oulu universitet

Universitetet i Helsingfors


Informasjon om søknadsprosessen, frister, stipendmuligheter osv. finner du her. For nærmere informasjon om utveksling/utenlandsopphold, fakultetets nettsider om internasjonalisering , eller kontakt internasjonal koordinator ved fakultetet.

Albert-Ludwigs-Universität Freiburg Tyskland
Karlsruher Institut für Technologie Tyskland
Universität Hamburg Tyskland
Universität Stuttgart Tyskland
Università degli Studi di Milano Italia
Örebro universitet Sverige
Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu Polen
Universidad de Navarra Spania
Pázmány Péter Katolikus Egyetem Ungarn
Universidad de Santiago de Compostela Spania
Eberhard-Karls-Universität Tübingen Tyskland
Københavns Universitet Danmark
Aarhus Universitet Danmark
Aalborg Universitet Danmark
Univerza v Ljubljani Slovenia
Université de La Réunion Reunion
Universitat Pompeu Fabra Spania
Latvijas Kulturas Akademija Latvia
Universidad de Huelva Spania
Rheinische Friedrich-Wilhelms-Universität Bonn Tyskland
Tampereen yliopisto Finland
Itä-Suomen Yliopisto Finland
National Research University ”Higher School of Economics Russland
Stockholms universitet Sverige
Háskóli Islands Island
Univerza v Novi Gorici Slovenia
Université de Nantes Frankrike
Universitat Autónoma de Barcelona Spania
Karl-Franzens-Universität Graz Østerrike
Åbo Akademi Finland
Johannes Gutenberg-Universität Mainz Tyskland
Universidad de Granada Spania
Vaasan yliopisto Finland
Uniwersytet Rzeszowski Polen
Latvijas Universitate Latvia
Waseda Daigaku Japan
Roskilde Universitet Danmark
Uniwersytet Kazimierza Wielkiego w. Bydgoszczy Polen
Syddansk Universitet Danmark
Masarykova univerzita v Brno Tsjekkia
The University of Edinburgh Storbritannia og Nord-Irland
Grønlands universitet Ilisimatusarfik Grønland
Hankuk University of Foreign Studies Sør-Korea
Ludwig-Maximilians-Universität München Tyskland
Frodskaparsetur Føroya Færøyene
Universidad de Almería Spania
Westfälische Wilhelms-Universität Münster Tyskland
Universität zu Köln Tyskland
Pädagogische Hochschule Freiburg Tyskland

Kontakt
HSL-IKL-Line-N-Sandanger-512x640-.jpg

Line Nilsen Sandanger


Studiekonsulent (allmenn litteratur, spansk, samisk, kvensk, finsk)
Telefon: +4777645649 line.nilsen.sandanger@uit.no

Bli student ved UiT!