Partnerinstitusjon:
University of Iceland

Island

University of Iceland

Island

Om University of Iceland

University of Iceland (Hê) ble grunnlagt i 1911 ved fusjon av tre tidligere institusjoner: Prestaskólinn, Læknaskólinn og Lagaskólinn. Universitetet er landets største institusjon for høyere utdanning med 13 300 studenter og 1 600 ansatte og har campus i Reykjavik og ved Laugarvatn.

Antall utvekslingsplasser

Institutt for reiseliv og nordlige studier: 2 utvekslingsplasser for studenter og 2 for faglig ansatte.


Gjennom ulike Nordlys/Nordplus-avtaler finnes det utvekslingsplasser for studenter ved:

 

Institutt for arkeologi, historie, religionsvitenskap og teologi,

Institutt for språk og kultur,

Det helsevitenskapelige fakultet (medisin),

Institutt for farmasi,

Institutt for samfunnsvitenskap,

Institutt for arkeologi, historie, religionsvitenskap og teologi (arkeologi, historie),

Institutt for medisinsk biologi,

Institutt for filosofi og førstesemesterstudier,

Det juridiske fakultet,

Institutt for arktisk og marin biologi og

Fakultet for naturvitenskap og teknologi,

 

I tillegg har UiT en Norplus-avtale med utveksling for studenter innenfor 16 ulike studieprogrammer.
For nærmere opplysninger, kontakt UIT’s internasjonale utvekslingskoordinatorer https://uit.no/utdanning/art?p_document_id=483957

 

Stipendmuligheter

Alle studenter som reiser på forhåndsgodkjente studieopphold i utlandet kan få lån og stipend fra Lånekassen. 

Du finner informasjon om hvordan du søker om støtte fra Lånekassen i veiledningen som der er gitt for delstudier i utlandet. https://lanekassen.no/nb-NO/Stipend-og-lan/Utland/Delstudier/Fra-larested-i-utlandet/

Hvert fakultet har egne rutiner for forhåndsgodkjenning av utvekslingsstudier. Kontakt utvekslingsveileder på ditt fakultet eller institutt angående hvilke emner som kan innpasses i graden din.

Du må være registrert på et studieprogram ved UiT og ha avlagt minimum 60 studiepoeng for å kunne dra på utveksling. For mer informasjon om opptakskrav se her.

Husk å sjekke vertsinstitusjonens egne opptakskrav og frister.

Utvekslingsprogram
Nordplus, North2North , Erasmus+

DISSE STUDIENE KAN UTVEKSLE HIT 21 studieprogrammer