Partnerinstitusjon:
University of Helsinki

Finland

University of Helsinki

Finland

Om University of Helsinki

University of Helsinki (Hy-Hu) ble grunnlagt i 1640, av dronning Christina av Sverige, som Åbo Kungliga Akademi. Universitetet er den eldste og største institusjonen for akademisk utdanning i Finland med sine 7 600 ansatte og 32 000 studenter. Hy-Hu har fire campuser i Helsinki og ved ni andre lokalisasjoner i Finland.

Antall utvekslingsplasser

Fakultet for biovitenskap, fiskeri og økonomi har 4 utvekslingsplasser for studenter og 2 for faglig ansatte gjennom ERASMUS+avtale.

 

Gjennom ulike Nordlys/Nordplus-avtaler finnes det utvekslingsplasser for studenter ved:


Det juridiske fakultet,
Institutt for språk og kultur,

Institutt for samfunnsvitenskap,
Institutt for arkeologi, historie, religionsvitenskap og teologi,

Institutt for filosofi og førstesemesterstudier,

Institutt for psykologi og

Det helsevitenskapelige fakultet (medisin, farmasi).

 

I tillegg har UiT en Norplus-avtale med utveksling for studenter innenfor 16 ulike studieprogrammer.
For nærmere opplysninger, kontakt UIT’s internasjonale utvekslingskoordinatorer https://uit.no/utdanning/art?p_document_id=483957


Stipendmuligheter

Alle studenter som reiser på forhåndsgodkjente studieopphold i utlandet kan få lån og stipend fra Lånekassen.

 

Du finner informasjon om hvordan du søker om støtte fra Lånekassen i veiledningen som der er gitt for delstudier i utlandet. https://lanekassen.no/nb-NO/Stipend-og-lan/Utland/Delstudier/Fra-larested-i-utlandet/

Du må være registrert på et studieprogram ved UiT og ha avlagt minimum 60 studiepoeng for å kunne dra på utveksling. For mer informasjon om opptakskrav se her.

Husk å sjekke vertsinstitusjonens egne opptakskrav og frister.

Utvekslingsprogram
Nordplus, North2North , Erasmus+

DISSE STUDIENE KAN UTVEKSLE HIT 8 studieprogrammer