Partnerinstitusjon:
University of the Faroe Islands

Færøyene

University of the Faroe Islands

Færøyene

Om University of the Faroe Islands

University of the Faroe Islands (UNIVFOROYA) ble grunnlagt i 1965 i Tórshavn og hadde i starten 1 professor og 1 registrar. Universitetet har i dag 45 ansatte og 600 studenter fordelt på to fakulteter, er medlem av UArctic og har et nært samarbeid med Københavns universitet og Universitetet på Island.

Utvekslingsplasser

Gjennom ulike Nordlys/Nordplus-avtaler finnes det utvekslingsplasser for studenter ved:

- Institutt for språk og kultur,

- Institutt for arkeologi, historie, religionsvitenskap og teologi og

- Institutt for samfunnsvitenskap.

 

I tillegg har UiT en Norplus-avtale med utveksling for studenter innenfor 16 ulike studieprogrammer.
For nærmere opplysninger, kontakt UIT’s internasjonale utvekslingskoordinatorer https://uit.no/utdanning/art?p_document_id=483957

 

Stipendmuligheter

Alle studenter som reiser på forhåndsgodkjente studieopphold i utlandet kan få lån og stipend fra Lånekassen.

 

Du finner informasjon om hvordan du søker om støtte fra Lånekassen i veiledningen som der er gitt for delstudier i utlandet. https://lanekassen.no/nb-NO/Stipend-og-lan/Utland/Delstudier/Fra-larested-i-utlandet/

Hvert fakultet har egne rutiner for forhåndsgodkjenning av utvekslingsstudier. Kontakt utvekslingsveileder på ditt fakultet eller institutt angående hvilke emner som kan innpasses i graden din.

Du må være registrert på et studieprogram ved UiT og ha avlagt minimum 60 studiepoeng for å kunne dra på utveksling. For mer informasjon om opptakskrav se her.

Husk å sjekke vertsinstitusjonens egne opptakskrav og frister.

Utvekslingsprogram
Nordplus, North2North ,

DISSE STUDIENE KAN UTVEKSLE HIT 3 studieprogrammer