Partnerinstitusjon:
Tampere University of Applied Sciences

Finland

Tampere University of Applied Sciences

Finland

Om Tampere University of Applied Sciences

Tampere University of Applied Sciences (TAMK) ble opprettet i 2010 etter en fusjon og kan spore sine røtter tilbake til 1912 med opprettelse, i Tampere, av den første tekniske skolen i Finland. TAMK er en av de største høgskolene (AUS) i Finland med mer enn 13 000 studenter og 725 ansatte fordelt på fire campus i Tampere. TAMK tilbyr også deltidsstudier i tre mindre byer i Tampere-regionen: Ikaalinen, Mänttä-Vilppula og Virrat.

Antall utvekslingsplasser
Institutt for helse- og omsorgsfag har 2 (sykepleie) + 2 (fysioterapi) utvekslingsplasser for studenter, 1 + 1 plass for lærere og 1 + 1 plass for administrativt ansatte.

Institutt for medisinsk biologi har 1 utvekslingsplass for studenter og 1 for administrativt ansatte.

Musikkonservatoriet og

Handelshøgskolen i Tromsø har utvkslingsplasser for studenter.

Stipendmuligheter

Alle studenter som reiser på forhåndsgodkjente studieopphold i utlandet kan få lån og stipend fra Lånekassen.

 

Du finner informasjon om hvordan du søker om støtte fra Lånekassen i veiledningen som der er gitt for delstudier i utlandet. https://lanekassen.no/nb-NO/Stipend-og-lan/Utland/Delstudier/Fra-larested-i-utlandet/

Hvert fakultet har egne rutiner for forhåndsgodkjenning av utvekslingsstudier. Kontakt utvekslingsveileder på ditt fakultet eller institutt angående hvilke emner som kan innpasses i graden din.

Du må være registrert på et studieprogram ved UiT og ha avlagt minimum 60 studiepoeng for å kunne dra på utveksling. For mer informasjon om opptakskrav se her.

Husk å sjekke vertsinstitusjonens egne opptakskrav og frister.

Utvekslingsprogram
Nordplus, Erasmus+

DISSE STUDIENE KAN UTVEKSLE HIT 5 studieprogrammer