Partnerinstitusjon:
University of Santiago de Compostela

Spania

University of Santiago de Compostela

Spania

Om University of Santiago de Compostela

University of Santiago de Compostela (USC) ble grunnlagt I 1495 og har derved en mer enn 500 år lang tradisjon.

Universitetet har over 3000 ansatte og mer enn 26000 studenter fordelt på campusene Santiago og Lugo.

Stipendmuligheter

Lånekassen har gode støtteordninger for studenter som tar deler av studiet i utlandet.

Antall utvekslingsplasser

UiT har flere ERASMUS+-avtaler med University of Santiago de Compostela, med utvekslingsplasser innenfor en rekke studieprogrammer.

Blant annet har:

Det helsevitenskapelige fakultet: 3 studentplasser (medisin)

Institutt for kjemi: 3 studentplasser

Institutt for samfunnsvitenskap: 3 studentplasser.

Handelshøgskolen i Tromsø: 3 (økadm) + 3 studentplasser (økonomi)

Institutt for språk og kultur: 3 studentplasser

Utvekslingsprogram
Erasmus+

DISSE STUDIENE KAN UTVEKSLE HIT 7 studieprogrammer