Partnerinstitusjon:
University of Gothenburg

Sverige

University of Gothenburg

Sverige

Om University of Gothenburg

University of Gothenburg (GU) har blitt til igjennom en lang rekke med fusjoner, og kan spore røttene sine tilbake til Göteborgs högskola (1891¿1954)

GU har 38 000 studenter, 1 700 PhD-studenter og over 6 200 ansatte fordelt på 8 fakulteter og 39 institutter.

Universitetet har en rekke campuser og byggninger spredd over hele byen Göteborg.

Antall utvekslingsplasser

Gjennom ERASMUS+-avtaler finnes det utvekslingsplasser ved:

- Institutt for lærerutdanning og pedagogikk: 2 utvekslingsplasser for studenter og 2 for faglig ansatte.
- Institutt for språk og kultur: 2 utvekslingsplasser for studente.
- Kunstakademiet: 2 utvekslingsplasser for studenter og 1 for faglig ansatte (Akademin Valand)

 

Gjennom ulike Nordlys/Nordplus-avtaler finnes det utvekslingsplasser for studenter ved:

 

Det juridiske fakultet,
Institutt for språk og kultur,

Musikkonservatoriet,

Det helsevitenskapelige fakultet,

Institutt for farmasi,

Institutt for psykologi,

Institutt for samfunnsvitenskap,

Institutt for filosofi og førstesemesterstudier,

Kunstakademiet,

 

I tillegg har UiT en Norplus-avtale med utveksling for studenter innenfor 16 ulike studieprogrammer.
For nærmere opplysninger, kontakt UIT’s internasjonale utvekslingskoordinatorer https://uit.no/utdanning/art?p_document_id=483957

 

Stipendmuligheter

Alle studenter som reiser på forhåndsgodkjente studieopphold i utlandet kan få lån og stipend fra Lånekassen.

Du finner informasjon om hvordan du søker om støtte fra Lånekassen i veiledningen som der er gitt for delstudier i utlandet. https://lanekassen.no/nb-NO/Stipend-og-lan/Utland/Delstudier/Fra-larested-i-utlandet/

Hvert fakultet har egne rutiner for forhåndsgodkjenning av utvekslingsstudier. Kontakt utvekslingsveileder på ditt fakultet eller institutt angående hvilke emner som kan innpasses i graden din.

Utvekslingsprogram
Nordplus, Erasmus+

DISSE STUDIENE KAN UTVEKSLE HIT 13 studieprogrammer