Partnerinstitusjon:
University of Eastern Finland

Finland

University of Eastern Finland

Finland

Om University of Eastern Finland

University of Eastern Finland (UEF) ble opprettet i 2010 gjennom fusjonering av University of Joensuu og University of Kuopio, og kan spore sine røtter tilbake til 1969. Universitetet er et av de største i Finland med 15 000 studenter og 2 800 ansatte fordelt på campusene i Joensuu, Kuopio og Savonlinna.

Antall utvekslingsplasser

Gjennom ulike Nordlys/Nordplus-avtaler finnes det utvekslingsplasser for studenter ved:

- Institutt for språk og kultur,

- Det helsevitenskapelige fakultet (medisin),

- Institutt for farmasi og

- Institutt for psykologi,

 

I tillegg har UiT en Norplus-avtale med utveksling for studenter innenfor 16 ulike studieprogrammer.
For nærmere opplysninger, kontakt UIT’s internasjonale utvekslingskoordinatorer https://uit.no/utdanning/art?p_document_id=483957

Hvert fakultet har egne rutiner for forhåndsgodkjenning av utvekslingsstudier. Kontakt utvekslingsveileder på ditt fakultet eller institutt angående hvilke emner som kan innpasses i graden din.

Du må være registrert på et studieprogram ved UiT og ha avlagt minimum 60 studiepoeng for å kunne dra på utveksling. For mer informasjon om opptakskrav se her.

Husk å sjekke vertsinstitusjonens egne opptakskrav og frister.

Utvekslingsprogram
Nordplus, North2North , Erasmus+

DISSE STUDIENE KAN UTVEKSLE HIT 5 studieprogrammer