Partnerinstitusjon:
Åbo Akademi University

Finland

Åbo Akademi University

Finland

Om Åbo Akademi University

Åbo Akademi University (Aa) ble grunnlagt i 1918 som det tredje universitetet i Finland. Det er det eneste eksklusivt svensktalende universitetet i Finland, og det er lokalisert i byen Turku (Åbo er det svenske navnet på byen) og har også campus i Vasa. Universitetet har fire fakulteter, 1 200 ansatte og 7 000 studenter.

Utvekslingsplasser


Gjennom ulike Nordlys/Nordplus-avtaler finnes det utvekslingsplasser for studenter ved:

- Institutt for språk og kultur,
- Institutt for arkeologi, historie, religionsvitenskap og teologi,

- Institutt for filosofi og førstesemesterstudier,

- Institutt for psykologi,

- Institutt for samfunnsvitenskap og

- Fakultet for naturvitenskap og teknologi.

 

Det finnes også en åpen Nordlys nettverksavtale med utvekslingsplasser for studenter innen akvamedisin.

 

I tillegg har UiT en Norplus-avtale med utveksling for studenter innenfor 16 ulike studieprogrammer.
For nærmere opplysninger, kontakt UIT’s internasjonale utvekslingskoordinatorer https://uit.no/utdanning/art?p_document_id=483957


Stipendmuligheter

Alle studenter som reiser på forhåndsgodkjente studieopphold i utlandet kan få lån og stipend fra Lånekassen.

 

Du finner informasjon om hvordan du søker om støtte fra Lånekassen i veiledningen som der er gitt for delstudier i utlandet. https://lanekassen.no/nb-NO/Stipend-og-lan/Utland/Delstudier/Fra-larested-i-utlandet/

Hvert fakultet har egne rutiner for forhåndsgodkjenning av utvekslingsstudier. Kontakt utvekslingsveileder på ditt fakultet eller institutt angående hvilke emner som kan innpasses i graden din.

Du må være registrert på et studieprogram ved UiT og ha avlagt minimum 60 studiepoeng for å kunne dra på utveksling. For mer informasjon om opptakskrav se her.

Husk å sjekke vertsinstitusjonens egne opptakskrav og frister.

Utvekslingsprogram

DISSE STUDIENE KAN UTVEKSLE HIT 5 studieprogrammer