Arctic blue polygon pattern

Arbeidsstøtte for økonomi og lønn


 

Sidene blir fortløpende oppdatert med informasjon knyttet til nye rutiner og system innen økonomi, lønn og personal.  Siden UiT er en av 4 fire institusjoner i BOTT-samarbeidet, kan det på enkelte områder være lenket til nettsider hos våre samarbeidspartnere.

NB! Nye nettsider om Arbeidsstøtte for økonomi og innkjøp er lansert, gå til siden her uit.no/ansatte/arbeidsstotte-okonomi-innkjop