Oulun yliopisto

Finland

Om University of Oulu

University of Oulu (OULU) ble grunnlagt i 1958 og er i dag et av de største universitetene i Finland. OULU har 3 000 ansatte og 16 000 studenter fordelt på fire campuser: i Oulu, Kontinkangas, Kajaani og hoved-campus i Linnanmaa.

Stipendmuligheter

Lånekassen har gode støtteordninger for studenter som tar deler av studiet i utlandet.

Antall utvekslingsplasser

UiT har flere ERASMUS+-avtaler med University of Oulu, med utvekslingsplasser innenfor en rekke studieprogrammer.

Blant annet har:

Institutt for reiseliv og nordlige studier: 4 studentplasser

Institutt for arkeologi, historie, religionsvitenskap og teologi: 2 studentplasser.

Fakultet for naturvitenskap og teknologi: 5 studentplasser

Institutt for språk og kultur: 4 studentplasser

Det helsevitenskapelige fakultet: 2 + 2 studentplasser

 

 

For nærmere opplysninger, kontakt UiT's internasjonale utvekslingskoordinatorer https://uit.no/utdanning/art?p_document_id=483957

Du må være registrert på et studieprogram ved UiT og ha avlagt minimum 60 studiepoeng for å kunne dra på utveksling. For mer informasjon om opptakskrav se her.

Husk å sjekke vertsinstitusjonens egne opptakskrav og frister.

DISSE STUDIENE KAN UTVEKSLE HIT 15 studieprogrammer

Arctic Adventure Tourism - bachelor, 3 years

Arkeologi - bachelor, 3 år

Arkeologi - master, 2 år

Biology - master, 2 years

Geologi - bachelor, 3 år

Geology - master, 2 years

Litteratur - master, 2 år

Religionsvitenskap - bachelor, 3 år

Språk - master, 2 år

Teologi - bachelor, 3 år

Tourism Studies - master, 2 years