Partnerinstitusjon:
Waseda University

Japan

Waseda University

Japan

Om Waseda University

Waseda University (WD) ble grunnlagt i 1882. Universitetet har 51 100 studenter og mer enn 6 000 ansatte og har totalt ni campus spredt over hele landet med hoved-campus lokalisert i Shinjuku, Tokyo.

Stipendmuligheter

Lånekassen har gode støtteordninger for studenter som tar deler av studiet i utlandet.

Antall utvekslingsplasser :

4 utvekslingsplasser for studenter.

Avtalen er åpen for utdanninger ved UiT som kan forhåndsgodkjenne og innpasse emner fra Waseda.

Du må være registrert på et studieprogram ved UiT og ha avlagt minimum 60 studiepoeng for å kunne dra på utveksling. For mer informasjon om opptakskrav se her.

Husk å sjekke vertsinstitusjonens egne opptakskrav og frister.

Søknaden til Waseda er mer omfattende og komplisert enn til mange andre av UiTs utvekslingspartnere. Det anbefales å forberede seg i god tid før Wasedas søknadsfrist.

Utvekslingsprogram
Bilaterale avt ink joint degree ,

DISSE STUDIENE KAN UTVEKSLE HIT 11 studieprogrammer