Partnerinstitusjon:
University of Cologne

Tyskland

University of Cologne

Tyskland

Om University of Cologne

Universität zu Köln ble grunnlagt I 1388 etter tillatelse fra pave Urban VI og hadde ved første immatrikulering over 1000 studenter. I 2018 er det nesten 50000 studerende og nesten 5000 faglig ansatte ved institusjonen fordelt på 6 fakulteter: jus, medisin, økonomi/ledelse og samfunnsfag, humaniora, realfag og naturfag,og humanvitenskapelig fakultet.

Stipendmuligheter

Lånekassen har gode støtteordninger for studenter som tar deler av studiet i utlandet.

Antall utvekslingsplasser

Blant annet har Institutt for språk og kultur 2 studentplasser.

Utvekslingsprogram
Erasmus+

DISSE STUDIENE KAN UTVEKSLE HIT 2 studieprogrammer